Technologia

KOSCHEM KSEL-ADAMUS

Spółka z o.o. Spółka komandytowa

ul. Kościuszki 4

73-155 Węgorzyno

TEL: 091-577-25-14
FAX: 091-886-54-77

Tradycja jakości ISO 9001:2015

Technologia IML ( ang. In-Mould-Labeling) polega na nieodwracalnym złączeniu etykiety z wyrobem bezpośrednio w trakcie procesu produkcyjnego. Dzięki zastosowaniu tej technologii uzyskuje się bardzo wysoki efekt wizualny produktu oraz trwałość jego zdobienia. Etykietowanie IML przy spełnieniu pewnych warunków podnosi również barierowość wyrobu. Ponadto wyroby posiadające etykietę IML mogą być poddawane procesowi recyklignu.

Tworzywa sztuczne zawierające specjalny dodatek o nazwie d2w nazywamy oksy- biodegradowalnymi. Wyroby te ulegają przyspieszonej degradacji w czasie znacznie krótszym niż tradycyjne tworzywa sztuczne. Dzięki technologii oksy-biodegradacji wyroby mogą rozłożyć się samoczynnie pod wpływem działania czynników fizycznych, np. promieniowania słonecznego czy też ciepła. Istotne jest to że, wyroby z dodatkiem d2w zachowują wszystkie cenne właściwości tworzywa sztucznego.