Przyznane Dotacje Unijne

Przedsiębiorstwo realizuje projekt pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej wykorzystującej odnawialne źródła energii przez firmę Koschem Ksel-Adamus Sp. j.” Celem głównym projektu jest uniezależnienie dostaw energii w zakładzie od jednego konwencjonalnego źródła energii.

W wyniku realizacji projektu osiągnięte zostaną następujące wskaźniki rezultatu:

1) Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE- 200,2 MWhe/rok;

2) Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 166,37 ton równoważnika CO2 Całkowita wartość projektu: 1 158 048,69 zł Dofinansowanie projektu z środków Unii Europejskiej: 800 277,55 zł