Dotacje

PROJEKT NR 1 POD NAZWĄ :

„Innowacyjna inwestycja realizowana przez KOSCHEM Sp. z o.o. w linie produkcyjne do wytwarzania znacząco ulepszonych wyrobów z tworzyw sztucznych w Starym Węgorzynku” został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Działanie 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji.

CEL PROJEKTU:

Celem głównym projektu jest zwiększenie innowacyjności oraz konkurencyjności spółki na poziomie międzynarodowym poprzez wprowadzenie na rynek innowacji produktowej, procesowej i nietechnologicznej. Osiągnięcie celu głównego będzie możliwe dzięki realizacji celu szczegółowego, którym jest: dywersyfikacja produkcji zakładu poprzez wprowadzenie do oferty nowych oraz znacząco udoskonalonych wyrobów - linii produktów „BIOpolimerowych” i „ERG”.

EFEKTY:

  • wprowadzenia innowacji produktowej, procesowej i nietechnologicznej,
  • wzrost przychodów ze sprzedaży ulepszonych wyrobów
  • wzrost zatrudnienia o 2 nowo utworzone miejsca pracy.

 

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU:   3 495 906,00 PLN

DOFINANSOWANIE PROJEKTU ZE ŚRODKÓW UE:   1 136 880,00 PLN

 

PROJEKT NR 2 POD NAZWĄ :

„ZAAWANSOWANE TECHNOLOGIE PROCESU PRODUKCYJNEGO KLUCZEM DO WDROŻENIA INNOWACYJNYCH PRODUKTÓW W FIRMIE KOSCHEM SP. Z O.O.” został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 2014-2020, Działanie 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji.

Celem głównym projektu jest zwiększenie innowacyjności oraz konkurencyjności spółki na poziomie międzynarodowym poprzez wprowadzenie na rynek innowacji produktowej, procesowej i nietechnologicznej. Cele szczegółowe projektu to zasadnicza zmiana dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu poprzez wdrożenie oprogramowania monitorującego proces produkcji, co wpłynie znacząco na udoskonalenie produktów oferowanych przez Wnioskodawcę.

W wyniku realizacji projektu osiągnięte zostaną następujące efekty:
- wprowadzenie innowacji produktowej,
- wprowadzenie innowacji procesowej,
- wprowadzenie innowacji nietechnologicznej,
- wzrost zatrudnienia w przedsiębiorstwie,
- przychody ze sprzedaży.

Całkowita wartość projektu: 6 643 660,50 zł
Dofinansowanie projektu z środków Unii Europejskiej: 1 890 472,50 zł