AKTUALNIE PRZYZNANE

DOTACJE

PROJEKT NR 1 POD NAZWĄ:

„Innowacyjna inwestycja realizowana przez KOSCHEM Sp. z o.o. w linie produkcyjne do wytwarzania znacząco ulepszonych wyrobów z tworzyw sztucznych w Starym Węgorzynku” został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Działanie 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji.

CEL PROJEKTU:

Celem głównym projektu jest zwiększenie innowacyjności oraz konkurencyjności spółki na poziomie międzynarodowym poprzez wprowadzenie na rynek innowacji produktowej, procesowej i nietechnologicznej. Osiągnięcie celu głównego będzie możliwe dzięki realizacji celu szczegółowego, którym jest: dywersyfikacja produkcji zakładu poprzez wprowadzenie do oferty nowych oraz znacząco udoskonalonych wyrobów – linii produktów „BIOpolimerowych” i „ERG”.

EFEKTY:

  • wprowadzenia innowacji produktowej, procesowej i nietechnologicznej,
  • wzrost przychodów ze sprzedaży ulepszonych wyrobów
  • wzrost zatrudnienia o 2 nowo utworzone miejsca pracy.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU:   3 495 906,00 PLN
DOFINANSOWANIE PROJEKTU ZE ŚRODKÓW UE:   1 136 880,00 PLN

PROJEKT NR 2 POD NAZWĄ:

„ZAAWANSOWANE TECHNOLOGIE PROCESU PRODUKCYJNEGO KLUCZEM DO WDROŻENIA INNOWACYJNYCH PRODUKTÓW W FIRMIE KOSCHEM SP. Z O.O.” został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 2014-2020, Działanie 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji.

Celem głównym projektu jest zwiększenie innowacyjności oraz konkurencyjności spółki na poziomie międzynarodowym poprzez wprowadzenie na rynek innowacji produktowej, procesowej i nietechnologicznej. Cele szczegółowe projektu to zasadnicza zmiana dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu poprzez wdrożenie oprogramowania monitorującego proces produkcji, co wpłynie znacząco na udoskonalenie produktów oferowanych przez Wnioskodawcę.

W wyniku realizacji projektu osiągnięte zostaną następujące efekty:

  • wprowadzenie innowacji produktowej,
  • wprowadzenie innowacji procesowej,
  • wprowadzenie innowacji nietechnologicznej,
  • wzrost zatrudnienia w przedsiębiorstwie,
  • przychody ze sprzedaży.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU:  6 643 660,50 zł
DOFINANSOWANIE PROJEKTU ZE ŚRODKÓW UE:  1 890 472,50 zł

PROJEKT NR 1:

Przedsiębiorstwo realizuje projekt pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej wykorzystującej odnawialne źródła energii przez firmę Koschem Ksel-Adamus Sp. j.” Celem głównym projektu jest uniezależnienie dostaw energii w zakładzie od jednego konwencjonalnego źródła energii.

W wyniku realizacji projektu osiągnięte zostaną następujące wskaźniki rezultatu:

1) Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE- 200,2 MWhe/rok;

2) Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych ? 166,37 ton równoważnika CO2 Całkowita wartość projektu: 1 158 048,69 zł Dofinansowanie projektu z środków Unii Europejskiej: 800 277,55 zł

PROJEKT NR 2:

Koschem Ksel-Adamus spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa realizuje projekt dofinansowany z funduszy Europejskich Wdrożenie innowacyjnego systemu produkcji form wtryskowych w celu wprowadzenia do oferty znacząco udoskonalonych produktów w firmie Koschem Ksel-Adamus spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka
komandytowa

Celem projektu jest podniesienie konkurencyjności Spółki Koschem Ksel Adamus poprzez wprowadzenie innowacji procesowej i produktowej

Dofinansowanie projektu z UE: 3 886 500,00 zł